O firmie

Budowlane Usługi Inwestycyjne HYDROKOL sp. z o.o. sp.k. jest kontynuacją działalności gospodarczej – rodzinnej firmy zapoczątkowanej w roku 1993 pod nazwą PUH Melkanwod, która w roku 1999 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Melkanwod. W roku 2000 powstała firma Hydrokol oraz firma Biuro Usług Inwestycyjnych, które w 2013 roku w wyniku przekształceń tworzą BUI HYDROKOL sp. z o.o. sp.k.

Usługi

Oferujemy wykonanie kompleksowych usług budowlanych; projektowych i wykonawczych w zakresie inżynierii środowiska w specjalności:

  • Budownictwa wodnego,
  • Melioracji wodnych,
  • Robót związanych z budową rurociągów, sieci, przyłączy i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych,
  • Osuszanie budynków, izolacje pionowe,
  • Przygotowanie – rekultywacja terenu pod inwestycje

oraz

  • Nadzór inwestycyjny dla robót hydrotechnicznych.

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ